General Consulting

Kim jesteśmy?  |  Ludzie w GC  |  Obszary działalności  |  Usługi

Misja firmy - efektywne wykorzystanie polityki Unii Europejskiej dla długoterminowego ekonomicznego podtrzymywania wzrostu poziomu życia, tworzenia przedsiębiorstw, wzrostu gospodarczego oraz wzrostu zatrudnienia w Polsce.

Sposób, w jaki działamy - zorientowani na doradztwo, w kontekście strukturalnej i jednolitej (dotacje) polityki UE dla specyficznych projektów indywidualnych programów i strategii państwa, sektorów, regionów i gmin w Polsce.

Zakres usług - usługi doradcze, przygotowywanie dokumentacji, pomoc przy opracowywaniu koncepcji, planowanie, przygotowywanie, zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie projektów, pozyskiwanie dotacji na współfinansowanie przedsięwzięć gospodarczych.

Relacje z klientami - profesjonalne podejście bazujące na ekonomicznych, prawnych i technicznych ekspertyzach opartych o wieloletnie doświadczenia w obszarze pozyskiwania dotacji europejskich.

Relacje z:

- Władzami publicznymi - z władzami na szczeblu krajowym, regionalnym i gminnym
- Instytucjami Finansującymi - z głównymi inwestorami, bankami i funduszami
- Przedsiębiorstwami użyteczności publicznej - z operatorami infrastruktury wodnej, transportowej, energetycznej, utylizacji odpadów itp. oraz dostawcami technologii inżynieryjnej, oprogramowania itp.

Studia podyplomowe
Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z:

  • General Consulting
  • Get Manager
  • SPMP Polska

© 1997-2005 General Consulting Sp. z o.o.
http://www.m-des.pl


.01 | Dolnośląska Grupa Doradcza
.02 | Szkolenia
  
|

  

 ADVERTISING CENTRE