General Consulting

Kim jesteśmy?  |  Ludzie w GC  |  Obszary działalności  |  Usługi

Profesjonalizm - nowoczesne metody komunikacji, orientacja na potrzeby klienta, wysoki poziom doświadczenia, zarządzanie relacjami klienta z instytucjami publicznymi, wiedza w zakresie międzynarodowych standardów oraz obszarów inwestycji.

Łączenie specjalizacji - ekonomiczne, techniczne, organizacyjne i prawne połączone w jeden zespół projektowy, know-how dzięki ekspertyzom konsultantów i doświadczeniom doradczych firm trzecich, wysokiej jakości komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu projektowego

Wiedza i umiejętności - nasz zespół charakteryzuje się ciągłym wzrostem poziomu kompetencji opartych na rzetelnej wiedzy i zdobywanym doświadczeniom, ciągłym podążaniu za zmianami legislacyjnymi w prawie polskim jak i europejskim, utrzymywaniem norm technicznych i standardów, śledzeniem rozwoju produktów finansowych na rynku polskim, śledzeniem regionalnych priorytetów rozwoju jak i polityki pomocowej, wykorzystywaniem nowoczesnych metod zarządzania i rozwoju.

Studia podyplomowe
Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z:

  • General Consulting
  • Get Manager
  • SPMP Polska

© 1997-2005 General Consulting Sp. z o.o.
http://www.m-des.pl


.01 | Dolnośląska Grupa Doradcza
.02 | Szkolenia
  
|

  

 ADVERTISING CENTRE