General Consulting

Kim jesteśmy?  |  Ludzie w GC  |  Obszary działalności  |  Usługi

Opracowywanie projektów i zarządzanie - generowanie możliwie największej wartości dodanej projektu, dzięki kombinacji technicznych, środowiskowych, ekonomicznych i organizacyjnych ekspertyz.

Finansowanie oparte o dotacje - efektywne wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych.

Rozwiązania PPP - wybór najodpowiedniejszych form PPP (Partnerstwo Prywatno-Publiczne) w Polsce (kontrakty, koncesje itp.)

Pozyskiwanie kapitału - wyszukiwanie partnerów kapitałowych, współpraca z Bankami, obligacje komunalne, przychodowe, restrukturyzacyjne.

Analizy i projekty rozwoju przedsiębiorstw i firm - strategie rozwoju miast i gmin, strategie przedsiębiorstw, nowe przedsięwzięcia gospodarcze.

Studia podyplomowe
Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z:

  • General Consulting
  • Get Manager
  • SPMP Polska

© 1997-2005 General Consulting Sp. z o.o.
http://www.m-des.pl


.01 | Dolnośląska Grupa Doradcza
.02 | Szkolenia
  
|

  

 ADVERTISING CENTRE