Zarządzanie projektami


Studia, których praktyczne aspekty przekazywanej wiedzy potwierdza Stowarzyszenia Project Management Polska członek International Project Management Association.

Studia przeznaczone są dla pracowników firm i instytucji, którzy prowadzą projekty, są liderami lub członkami zespołów projektowych, pełnią w projektach role wsparcia lub nadzorują projekty.

Program studiów obejmuje również zagadnienia, które dedykowane są dla osób przygotowujacych się do udziału w projektach, zarówno po stronie klienta jak i dostawcy, niezależnie od branży i rodzaju projektu, oraz dla wyższej kadry zarządzającej, odpowiedzialnej za dobór portfela projektów i zarządzanie projektami w organizacji na poziomie strategicznym.

Studia podyplomowe są dedykowane dla menedżerów z pewnym stażem i doświadczeniem, którzy chcą poznać, stosować oraz doskonalić metodyki oraz warsztat narzędziowy zarządzania projektami. Studia będa prowadzone przez pracowników naukowych, krajowych oraz zagranicznych specjalistów praktyków z zarządzania projektami z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania tj. interaktywne wykłady, kreatywne techniki pracy grupowej i rozwiązywania problemów, studium przypadków, warsztaty projektowe oraz e-Learning.


Sylwetka absolwenta: Profesjonalny menedżer projektu

 • Wiedza: Program zgodny z wymaganiami międzynarodowego systemu certyfikacji menedżerów projektów IMPA-4LC.
 • Postawy i zachowania - umiejetność kierowania zespołem projektowym (kształtowane na zajęciach warsztatowych).
 • Doświadczenie - zdolność do prowadzenia (we wszystkich elementach i aspektach zarządzania projektami) prostego projektu lub podprojektu w ramach złożonego projektu (zdobyte w trakcie warsztatów symulujacych cały cykl życia projektów - studium przypadków).

Założenia programowe:

 • Systemowe i uniwersalne podejście do zarządzania projektami.
 • Elastyczny program (wybieralność modułów programowych) nawiazujacy do cyklu życia projektu (model fazowy, stopniowe doprecyzowywanie zakresu produktu i zakresu projektu).
 • Użyteczność - tworzenie przez uczestników Studium produktów zarządczych dla własnych (realnych lub potencjalnych) projektów w kolejnych fazach ich cyklu zycia (np. Zlecenie Przygotowania Założen Projektu, Podstawowe Założenia Projektu, Dokument Inicjujacy Projekt, Plan Projektu, Przegląd Projektu, Raport z projektu,...).
 • Duży udział ćwiczen praktycznych w formie warsztatów prowadzonych w niewielkich grupach na studiach przypadków.
 • Indywidualna opieka promotora pracy dyplomowej, bezpośrednie i zdalne konsultacje trenerów oraz liderów obszarów tematycznych.
 • Przygotowanie do miedzynarodowej certyfikacji International Project Management Association (IMPA4LC) na poziomie D i C, (uwaga: certyfikacja jest opcją, jednostką certyfikujacą w Polsce jest SPMP Cert, udział w certyfikacji odbywa się na warunkach zdefiniowanych przez SPMP Cert) przy zgłoszeniu, co najmniej 10 kandydatów zorganizowana zostanie specjalna sesja certyfikacyjna dla uczestników Studium).
 • Przygotowanie do ustawicznego rozwoju w procesie samokształcenia.
 • Uwzględnienie unijnego kontekstu projektów.
 • Internetowa witryna Studium (informacje, materiały, forum dyskusyjne).
 • e-Learning (elementy wykładów, konsultacje i testy).