Oferta


Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektami


Liczba godzin: 152
Miesiące nauki: 7
Liczba zjazdów (sobota - niedziela): 9


Warunek ukończenia studiów:

Otrzymanie dyplomu ukończenia Studiów Podyplomowych "Zarządzanie Projektami" warunkowane jest zaliczeniem wszystkich przedmiotów i form kształcenia, złożeniem i obroną pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu końcowego.


Certyfikacja IPMA-4LC:


Przygotowanie do międzynarodowej certyfikacji International Project Management Association (IMPA-4LC) na poziomie D. Zorganizowanie dla zainteresowanych uczestników Studium sesji certyfikacyjnej we Wrocławiu, pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 10 kandydatów.
Uwaga: certyfikacja jest opcją, jednostką certyfikującą w Polsce jest SPMP Cert, udział w certyfikacji jest płatny i odbywa się na warunkach zdefiniowanych przez SPMP Cert.


Więcej na temat systemu certyfikacji IPMA-4LC:

 • Strona Stowarzyszenia Project Management Polska
  - przejdź

 • Artykuł Bogumiła Dałkowskiego 'System certyfikacji menedżerów projektów IPMA-4LC'.
  - pobierz (PDF 553 KB) (Aktualizacja: 2005-09-20)

 • Oficjalna publikacja SPMP 'Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA-4LC'.
  - pobierz (PDF 865 KB) (Aktualizacja: 2005-09-20)

 • Mapa pokrycia wymagań systemu certyfikacji IPMA-4LC przez program Studium Podyplomowego.
  - pobierz (PDF 109 KB) (Aktualizacja: 2005-08-04)