Program studiów


NR-DATA NAZWA SESJI H LD W WA LK S
1.1- Informacje organizacyjne - wprowadzenie do ZP 8 KF        
1.2- Wprowadzenie do zarządzania projektami 8          
2.1- Metodyki zarządzania projektami 8 GET        
2.2- Metodyki zarządzania projektami 8          
3.1- Zarządzanie czasem projektu 8 GET        
3.2- Warsztaty A: Budowa zespołu projektowego;
Warsztaty B: Umiejętności menedżerskie;
Budowa zespołu projektowego;
8          
4.1- Zarządzanie ryzykiem projektu 8 KF        
4.2- Warsztaty A: Umiejętności menedżerskie
Warsztaty B: Budowa zespołu projektowego
Umiejętności menedżerskie
8          
5.1- Rachunkowość zarządcza w projektach 8 GET        
5.2- Monitorowanie projektu 8          
6.1- Zarz. jakością projektu, Zarz. komunikacją
Systemy informatyczne ZP (PMIS, EPM)
8 GET        
6.2- Wybieralne moduły programu 8          
7.1- Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności 8 KF        
7.2- Wybieralne moduły programu 8          
8.1- Egzamin próbny wg wymogów certyf.IPMA-4LC poz.D
Aspekty prawne zarządzania projektami
8 GET        
8.2- Zarządzanie projektami publicznymi 8 KF        
Egzamin Dyplomowy            
Egzamin Certyfikacyjny IPMA - Poziom D (opcjonalnie)            
eL eLearning 24 KF        

Proszę kliknąć jedną z nazw sesji lub zajęć aby zobaczyć szczegóły.

Legenda: W - Wyklad; WA - Warsztaty; LK - Laboratorium komputerowe; S - Seminarium
               LD - Llider sesji;H - Liczba godzin;

Prowadzący: GET - Get Manager; KF - Kazimierz Frączkowski; SS - Stanisław Sroka; AK - Artur Kasprzyk; ID - Iwona Dubielewicz; LS - Leszek Staśto; MK - Maksymilian Kowalczyk; WM - Wojciech Małuszyński; DK - Dorota Kuchta; GP - Gabriela Paszkowska; WP - Wojciech Podemski; MZ - Marek Zalewski; TT - Tomasz Tuczapski; WG - Witold Grzybowski;