General Consulting

Kim jesteśmy?  |  Ludzie w GC  |  Obszary działalności  |  Usługi

Szkolenia:

 • Praktyczne aspekty sporządzania wniosku o dotację dla przedsiębiorstw.
 • Europejski Fundusz Społeczny – przygotowanie projektu i wniosku.
 • Budowanie i zarządzanie projektem.
 • Jak sporządzić biznes plan?
 • Programy Unii Europejskiej dla MSP

W ramach działania 2.3 schemat a) SPO RZL przedsiębiorcy i ich pracownicy mogą skorzystać ze szkoleń dofinansowanych do 80% z funduszy unijnych.

Proponujemy:

 • pomoc w określeniu rodzaju szkoleń potrzebnych pracownikom
 • przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych w Państwa przedsiębiorstwie
 • przygotowanie projektu szkoleniowego do EFS.

Studia podyplomowe
Zarządzanie Projektami Informatycznymi

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej we współpracy z:

 • General Consulting
 • Get Manager
 • SPMP Polska

© 1997-2005 General Consulting Sp. z o.o.
http://www.m-des.pl


.01 | Dolnośląska Grupa Doradcza
.02 | Szkolenia
  
|

  

 ADVERTISING CENTRE